Hey, I'm Talking To You!

Svenska Utifrån 4

By , 25 February 2009

Svenska Utifrån 4
 • gärna (adv) - Han dricker gärna vin till maten.
 • framför (prep) - Äter de bara en smörgås framför teven på kvällen.
 • sedan (conj) - Och sedan har hon lunch.
 • för att (conj) - Han har gått ut för att handla.
 • genom (prep) - Hon tittar ut genom fönstret.
 • ungefär (adv) - Han skriver ungefär ett kapitel varje dag.
 • ganska (adv) - Han trivs ganska bra på jobbet.
 • före (prep) - Före klockan 12, han ...
Svenska Utifrån 4

About Roger Keays

Svenska Utifrån 4

You May Also Like

Leave a Comment

Please visit http://languages.getsunburnt.com/vocab/svenska-utifr-n-4 to add your comments.

Follow Us

Join the Mailing List

Subscribe to our mailing list for the latest news and announcements.


Join the Mailing List

Subscribe to our mailing list for the latest news and announcements.

  Latest Poll

  The Hardest Language You've Studied Is
  English
  French
  Spanish
  German
  Japanese
  Chinese
  Korean
  Russian
  Hebrew
  Latin