Hey, I'm Talking To You!

Svenska Utifrån 1

By , 18 February 2009

Svenska Utifrån 1
 • om (prep) - Skriv en liten text om det.
 • tyvärr (adv) - Nej, tyvärr jag har inte barn.
 • nästan (adv) - Vi läser svenska nästan varje dag.
 • varje (det) - Varje elev spelar en roll.
 • andra (pn) - Andra läser franska.
 • vid (prep) - Man läser svenska vid universitet.
Svenska Utifrån 1

About Roger Keays

Svenska Utifrån 1

You May Also Like

Leave a Comment

Please visit http://languages.getsunburnt.com/vocab/svenska-utifr-n-1 to add your comments.

Follow Us

Join the Mailing List

Subscribe to our mailing list for the latest news and announcements.


Join the Mailing List

Subscribe to our mailing list for the latest news and announcements.

  Latest Poll

  The Hardest Language You've Studied Is
  English
  French
  Spanish
  German
  Japanese
  Chinese
  Korean
  Russian
  Hebrew
  Latin