Hey, I'm Talking To You!

Emil i Lönneberga 3

By , 15 March 2008

Emil i Lönneberga 3
 • ju (adv) - När han var inne i soppskålen kunde man ju inte har soppa i den.
 • annars (adv) - Annars vet man inte att det är soppa.
 • med (conj) - Han kommer med en skåpbil med en masser saker.
 • mer (adv) - Men hans mamma tänkte mer på han.
 • särskilt (adv) - Alla satt runt köksbordet och åt suppa, särskilt Emil.
Emil i Lönneberga 3

About Roger Keays

Emil i Lönneberga 3

You May Also Like

Leave a Comment

Please visit http://languages.getsunburnt.com/vocab/emil-i-l-nneberga-3 to add your comments.

Follow Us

Join the Mailing List

Subscribe to our mailing list for the latest news and announcements.


Join the Mailing List

Subscribe to our mailing list for the latest news and announcements.

  Latest Poll

  The Hardest Language You've Studied Is
  English
  French
  Spanish
  German
  Japanese
  Chinese
  Korean
  Russian
  Hebrew
  Latin