Hey, I'm Talking To You!
Malay Grammar

Malay Behasa Melayu

Morfologi

dari ke jabatan  
ber- nama kerja owns tangga / bertangga
ber- kerja kerja ajar / belajar
ber-an kerja kerja
ber-kan kerja kerja
di- kerja kerja passive makan / dimakan
di-i kerja kerja sakit / disakiti
di-kan kerja kerja duduk / didudukkan
diper- kerja
diper-kan
ke- nama adj ordinal dua / kedua; tiga / ketiga
ke- kerja nama hendak / kehendak
ke-an nama nama raja / kerajaan
ke-an kerja kerja
ke-an adj adj
me- kerja kerja transitive makan / memakan
me- nama kerja transitive gambar / menggambar
me-i punya / mempunyai
me-kan
memper- kerja
memper-i
memper-kan
pe- kerja nama duduk / penduduk
pe-an kerja nama kerja / pekerjaan
se- nama nama satu orang / seorang
ter- kerja kerja accident Lembu itu terminum racun.
ter- kerja kerja capable Dia tak terpanjat pokok kelapa itu.
ter- kerja kerja perfective Buku it terkarang dalam tahun 1975.
ter- adjektif adjektif superlative mahal / termahal
ter- adjektif kerja   besar / terbesar
-el-
-em-
-er-
-an nama bangun / bangunan
-i
-kah kerja kerja interrogative Awak adakah rumah?
-kah nama nama interrogative Ini lampukah?
-kan     imperitive sila / silakan; maaf / maafkan
-ku nama nama milik meja / mejaku
-lah     emphatic ada / adalah
-mu nama nama milik
-nya nama nama milik kumis / kumisnya

Daftar Kata

Kata Ganti Nama Diri

  honorific friendly arabic chinese
pertama (tunggal) saya, kamu, hamba aku, ku, daku ana gou
pertama (jamak) kita (ex), kami (inc)      
kedua anda, taun, awak, saudara, saudari engkau, kau, dika, mika, anta lu
ketiga (tunggal) dia      
ketiga (jamak) mereka      

Kata Ganti Tunjuk

ini  
itu  

Kata Ganti Penghubung

yang Orang yang malas tidak ada wang.

Kata Hubung

atau Kita boleh pergi dengan kapal terbang atau menaiki kapal laut.
dan  
kalau  
lepas Lepas itu, saya rasa segar.
tetapi / tapi Badan mereka kecil-kecil tetapi sangat kuat bekerja.
sebab Saya tak terangkat meha itu sebab terlampau berat.

Kata Sendi Nama

dalam Dia tinggal dalam hutan hujan.
dari Dia dari Hong Kong.
dari Dia belajar dari pukul lapan.
daripada Perak lebih murah daripada emas.
daripada Pisang lebih baik daripada rambutan.
dengan Dia menulis dengan pen.
di  
di atas Kamera itu terletak di atas meja.
di balik  
di bawah Kami berjalan di bawah jambatan itu.
di belekang Di belekang kedai, ada sungai.
di dalam Di dalam bakul itu, ada ular.
di hadapan Dia berdiri di hadapan kelas.
di luar Di luar dewan, ramai orang menunggu.
di sebelah Dia duduk di sebelah saya.
ke Saya pergi pejabat tiap-tiap hari.
kepada Beri surat ini kepada dia.
oleh Berita itu dirasmikan oleh RTM.
pada Konsert itu bermula pada pukul 8:00 tepat.
sampai Dia bekerja dari pagi sampai petang.
tanpa Dia laki-laki besar-gemuk, nyaris tanpa leher.
untuk  

Kata Adjektif

sama Awak dan saya sama tinggi.

Kata Kerja

ada Wang saya ada di dalam laci itu.
ada Dia ada datang malam itu.
bawa Saya bawa dia ke sebuah restoran.
beri Apa lagi yang anda beri kepadanya?
boleh Kini komputer bolen menjalankan berbagai-bagai fungsi.
guna Siapalah hendak guna berus gigi anda?
hendak Mereka hendak bertolak pagi esok.
kenal Saya kenal seorang gadis cantik.
mahu Dia mahu makan di sebuah restoran mahal.
mesti Saya mesti berada di KL malam ini.
punya Ini siapa punya?
punya Dia sudah mempunyai rumah.
suka Saya suka makan buah-buahan tempatan.

Kata Keterangan

agak Istana Agong agak juah dari sini.
akan Dia akan jadi seorang kerani.
belum Tetapi mereka belum pernah melihatnya.
begitu Kawasannya tidak begitu sibuk.
berapa Bahasa Inggeris tidak berapa susah.
bukan  
dahulu Saya sudah dengar cerita itu dahulu.
dahulu Dia nakal tak macam anda dulu?
esok Saya pergi ke Ipoh esok.
hampir Lembu itu hampir mati.
hanya
juga Mereka juga punya rahasia.
kedang Negeri mereka panas, tetapi kadang-kadang sangat sejuk.
ketika Ketika saya menulis, dia sedang menyiram bunga.
lagi Tapi, dia bukan budak lagi.
lagi Kayu lagi ringan daripada besi.
lebih Kayu lebih ringan daripada besi.
lepas Martina Hingis memenangi kejohanan tenis yang ketujuh tahun lepas.
nyaris Dia laki-laki besar-gemuk, nyaris tanpa leher.
paling Itukah kamus yang paling baik?
pasti Pasti itu tipuan cahaya.
sama sekali Mereka sama sekali tidak muda lagi.
sangat Dia belari sangat pantas.
sedang Dia sedang menulis surat. (continuous)
sekali Dia yang cantik sekali.
sekarang Sekerang kita mulakan kerja kita.
selalu Dia selalu datang pada waktu petang.
silakan Silakan duduk!
sini
situ
sudah Dia sudah menulis surat. (present perfect)
tadi Dia ada di sini tadi.
telah Dia telah menulis surat. (present perfect)
tengah Dia tengah menulis surat. (continuous)
terlampau Bilik ini terlampau sejuk.
tentu Dia tentu lulus kali ini.
tetap Awak tetap bersalah.
tidak / tak  

Kata Tanya

apa ganti nama Apa itu?
bagaimana keterangan Bagaimana rumah anda yang baru?
berapa keterangan Ada berapa murid dalam Darjah Satu?
bila keterangan Bila anda beli rumah itu?
di mana keterangan Di mana pejebat pos?
menganapa Mengapa anda mahu rumah yang besar?
siapa ganti nama diri Siapa orang itu?

Numbers

0..10 kosong, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh
11..19 sebelas, dua belas, tiga belas ... sembilan belas
20..29 dua puluh, dua puluh satu, dua puluh tiga...
30..90 tiga puluh, empat puluh, lima puluh ... sembilan puluh
10^x seratus, seribu, sejuta

Interjections

Katulihan!
Maafkan
Sama-sama
Selamat {pagi, tengah hari, petang, malam, tinggal, jalan, datang}
Silakan
Terimah kasih

Idioms

Apa khabar? Apa khabar Abdul? Khabar baik

Malay Grammar

Leave a Comment

Please visit http://languages.getsunburnt.com/grammars/malay to add your comments.

Follow Us

Join the Mailing List

Subscribe to our mailing list for the latest news and announcements.


Join the Mailing List

Subscribe to our mailing list for the latest news and announcements.

  Latest Poll

  The Hardest Language You've Studied Is
  English
  French
  Spanish
  German
  Japanese
  Chinese
  Korean
  Russian
  Hebrew
  Latin